L’activitat del psicòleg en l’àmbit de la seguretat vial té com a objectiu prevenir l’accidentalitat, i és en el factor humà on trobem la causa de la majoria dels accidents.

Els centres de reconeixement de conductors (CRC) es van crear a Espanya fa vint-i-vuit anys, amb l’objectiu de valorar que els conductors i els aspirants a ser-ho tinguin totes les capacitats físiques i mentals en bon estat. Per tant, en els CRC la nostra tasca és detectar persones que, per les seves variables actitudinals, de personalitat i d’aptitud, no puguin tenir el permís de conduir, tenir una arma de foc o dedicar-se a altres activitats de risc (vigilants de seguretat, conductors de grues, etc.).

El passat dia 2 de desembre, a la sala d’actes del COPC, vam convidar el Dr. Joan Serra i Jubal perquè tractés el tema de la situació dels psicòlegs en els centres de reconeixement de conductors (CRC).

El Dr. Joan Serra és el president de l’Associació Catalana de Centres de Reconeixement i membre del claustre de professors de la Universitat Internacional de València (VIU).

El Sr. Serra ens planteja la situació arran de la publicació de la Llei orgànica d’ordenació de professions sanitàries (LOPS) de 2003.

L’aprovació, el 22 de setembre de 2011, de la Llei de salut pública regula per primer cop la figura del psicòleg general sanitari. Per tant, la psicologia comptarà amb dos tipus de professions sanitàries: els especialistes en psicologia clínica i els psicòlegs generals sanitaris. Els psicòlegs que estem exercint la nostra professió en un CRC ens haurem d’acreditar com a professionals sanitaris, si volem continuar en aquest àmbit.

De moment, es prorroga durant tres anys el procediment establert en la disposició addicional sisena de la Llei d’economia social, per acreditar-se com a professionals per desenvolupar la nostra tasca en el sector sanitari.

En aquest moment s’estan regulant les vies d’accés per a l’exercici de la professió mitjançant la creació del títol oficial de màster en psicologia general sanitària. El Dr. Serra, implicat en aquesta línia d’accés, ens informa d’un futur màster que s’impartirà per la VIU, tot i que les bases i els continguts per optar a un futur màster oficial encara no estan ben definits.

Des de la Comissió de Seguretat Viària us anirem informant sobre la definitiva resolució i les novetats que vagin sorgint davant la quantiosa audiència i participació que hi va haver en la sessió.

Sandra Tarragó Galimany (col·l. 8379)
Mireia Sanz Mir (col·l. 15620)