En relació al certificat d'acreditació EFPA/COP de EuroPsy Especialista en Psicoterapia, comuniquem que s'ha ampliat el termini per la presentació de sol·licituds per la vía expert normalitzada que finalitzarà el 3 de maig de 2013.

Per obtenir el títol de EUROPSY ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA DE LA EUROPEAN FEDERATION OF PYCHOLOGICAL ASOCIATIONS (EFPA) el requisit imprescindible és estar col-legiat i haver exercit la psicoteràpia durant al menys sis dels últims deu anys i al menys tres dels últims cinc anys de forma contínua.

Guía simplificada 

Trobeu tota la informació i documentació a presentar al web del COPC.